Wrapped Around

Wapped around

Tijdens deze workshop ga je leren werken met ganache en modelling chocolate. We gaan een 15 cm. taartje vullen en afsmeren met ganache.
Daarna gaan we golven maken van modelling chocolate. De decoraties maken we ook van modelling chocolate met behulp van reliëfrollers en glanspoeder.

De workshop zal ongeveer 3 uur duren en kost € 60,00.

Taarten maken en bestellen!